Selected Category

(Vi) Dnyaneshwari

(वि) ज्ञानेश्वरी ((Vi) Dnyaneshwari )

(Vi) Dnyaneshwari
(Vi) Dnyaneshwari

About the Book

ज्ञानेश्वरीतल्या पहिल्या ८४ ओव्यांचा अर्थ समजावून सांगितला आहे. ज्ञानेश्वरांनी सांस्कृतिक, वैचारिक, वाङ्मयीन आणि तत्त्वज्ञानविषयक इतिहासाचा अतिशय मार्मिक आणि संक्षिप्त इतिहास मांडला आहे आणि हा इतिहास लेखकांनीही सुलभ तऱ्हेने वाचकांसमोर मांडला आहे.

ISBN 13 0849891007213Pages 104 Publication Date
Author Publisher Keshav Bhikaji Dhawale Language Marathi Category Granth FormatPhysical
    Rating
  •   1   2   3   4   5  

Customer Reviews

    Be a First Person to Review this Book.
Write a review
Feedback