वाद्यवेध आणि भारतीय संगीताची मूलतानी (Vadyavedh Ani Bharateey Sangitaachi Mooltani)

By भास्कर चंदावरकर (Bhaskar Chandawarkar)

$9.85

Description

कंठसंगीत अधिक प्रिय असलेल्या महाराष्ट्रात वाद्यसंगीताबद्दल आस्था निर्माण होण्याची क्षमता फक्त वाद्यांची माहिती देऊन होणार नाही. वाद्यांची माहिती देणारी पुस्तके भरपूर आहेत; परंतु सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, भौगोलिक शिवाय वस्तुनिष्ठ ग्रांथिक आणि प्रत्यक्ष अनुभवाधिष्ठित अशी साग्रसंगीत, नुसती माहिती नव्हे तर ज्ञान वाद्यवेध आणि भारतीय संगीताची मूलतत्त्वे या पुस्तकातून होते.या पुस्तकाचे दोन भाग आहेत.पहिला भाग वाद्यांविषयी आहे तर दुसरा भाग भारतीय संगीताच्या मूलतत्त्वांबद्दल बोलतो. कोणत्याही ज्ञानशाखेचे शास्त्र आणि कला पक्ष, हे एकमेकांत किती प्रेमाने सामावलेले असतात हे या पुस्तकातून सहज प्रतीत होते.

Additional information

Weight 250 oz
Language

Marathi