श्री सत्यगजानन पूजा (Shri Sattyagajanan Pooja)

By Jyotishi V.B./Chintamani Deshpande Guruji

$7.00

Description

या पुस्तकात गजानन महाराजांच्या प्रार्थना दिल्या आहेत. काही ठिकाणी पौराणूक श्र्लोकातील परमेश्र्वराचा जिथे उल्लेख आहे तेथे गजानन महाराजांचे नाम योजून पूजाविधी गजानन महाराजांना उद्देशून होईल याची दक्षता घेतली आहे. या पुस्तकात १०८ व १००० नामांची यादी समाविष्ट केली आहे. पूजेची मांडणी कशी करावी याची आकृती दिली आहे.

Additional information

Weight 70 oz
Language

Marathi

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “श्री सत्यगजानन पूजा (Shri Sattyagajanan Pooja)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *