અંતરા (Aantara)

By વર્ષા પાઠક (Varsha Pathak)

$6.00

Description

લેખકની મોટાભાગની વાર્તાઓમાં કેન્દ્રસ્થાને સ્ત્રી હોય છે અને કથામાં હરીફાઈ ,કાવાદાવા ,યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિ હોય તો મોટે ભાગે એમાં સ્ત્રીની જીત થાય છે .પ્રતિકુળ સંજોગોમાં પણ પોતાનો રસ્તો શોધી લે એવી સ્ત્રીઓ લેખિકાને ગમે છે .

Additional information

Weight 270 oz
Language

Gujarati