અન્ના હજારે (Anna Hajare)

By પ્રદીપ ઠાકુર/પૂજા રણ (Pradip Thakur, Pooja Rana)

$6.00

Description

ભારત સામે ફક્ત એક જ સમસ્યા છે તે એ કે ”ભ્રષ્ટાચાર સામે લડત ”આની અસર સામાન્ય માનવીના રોજીંદી જીવન પર પડી છે અને તેઓ જીવનના દરેક ક્ષેત્રે અનંત યાતનાઓ ભોગવી રહ્યા છે આ સમસ્યાને દુર કરવા અન્ના હજારે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે સૌથી પહેલા તેઓ ચૂંટણી પદ્ધતિમાં સુધારો કરવાની

Additional information

Weight 230 oz
Language

Gujarati