આત્મકથા 1-2 (Aatmakatha 1-2)

By ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિક (Indulal Yagnik)By ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિક (Indulal Yagnik)

$48.55

SKU gu072
Categories ,

Description

માધ્યમવર્ગનાં કુટુંબમાં ઉછરતા અને ધર્મના સંસ્કાર પડતા ,હું બાળપણથી જ અત્યંત શરમાળ હતો.નાના નગરના વતની તરીકે મોટા શહેરના, સારી સ્થિતિના ને સુધારેલી રહેણીકરનીવાળા સ્ત્રી-પુરુષોના સંબંધમાં આવતા મારા અંતરમાં સંકોચવૃતિ જામી હતી.છતાં આવી જીવનકથા આટલી વિગતસર હું લખવા કેમ પ્રેરાયો છું એ મારે જન્નાવવું જોઈએ.