આ ભવની ઓળખ- ભાગ 1 (Aa Bhavni Olakh-Vol.1)

$8.34

SKU gu069
Categories ,

Description

હું તો સામાન્ય માનસ છું.સામાન્ય,સમાજ જેને નગણ્ય ગણે છે એવા માણસો વચ્ચે ફરનારો ને બોલનારો માનસ હું થોડા ઘણા વાચકોને સપ્રસી સકે તેવું ભ્સના આદમ્બરની કોઈ આલ્પમ્પક વગર લખી સકું છું,તેનું શ્રેય છે , મારા માટે તે જ મહાનુભાવો છે.