ઇન્ટરવ્યૂમાં સફળ કેન થશો? (Interviewma Safal Kem Thasho?)

By રાજુ અંધારીયા (Raju Andhariya)

$7.00

Description

બાળકને બાળમંદિરમાં પ્રવેશ કે પૂખ્ત્વાયની વ્યક્તિને નોકરીમાં દાખલ થવા માટે જો કોઈ સામાન્ય બાબત હોય તો તે છે ઇનટરવ્યુ આપવાની.અલબત બાળકના કિસ્સામાં માવ્તરોએ પણ પોતાને ઈન્ટરવ્યુ માટે સજ્જ કરવાના હોય છે.

Additional information

Weight 305 oz
Language

Gujarati

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ઇન્ટરવ્યૂમાં સફળ કેન થશો? (Interviewma Safal Kem Thasho?)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *