ઇન્ડિયા 2020 (India 2020)

By ડો. એ. પી. જે. અબ્દુલ કલામ (Dr. A. P. J. Abdul Kalam)

$7.00

Description

2020 સુધીમે કે કદાચ તે પહેલા પણ વિકસિત ભરત કોઈ સ્વપ્ન નથી અને તે ઘણા ભારતીયોના દિમાગમાં માત્ર એક સ્વપ્ન જ રહે તે પણ જરૂરી નથી.એ તો એક સફળ મિસન છે જે આપણે સો ઉપાડી લઇ શકીએ અને સફળ પણ થઇ શકીએ.

Additional information

Weight 220 oz
Language

Gujarati

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ઇન્ડિયા 2020 (India 2020)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *