કેન્સર ડાયરી (Cancer Dairy)

By કિશોર ગૌડ (Kishor Gaud)

$6.00

Description

કેન્સર સાથી થાય છે તેનું ચોક્કસ કારણ આજેય જાણમા નથી એને લગતી નિશ્ચિત સારવાર નથી તેથી જયારે ખબર પડે છે ત્યારે રોગીની અવસ્થા દયનીય અને પરિવારજનોની અવસ્થા નિસહાય ,હતાશ અને લાચાર થાય છે .આ પરીસ્થીતીમાંથી બહાર નીકળવાના માર્ગનું માર્ગદર્શક સૂત્ર મળવાની શક્યતા આ પુસ્તકમાં છે ..

Additional information

Weight 215 oz
Language

Gujarati