કેળવણી : કર્મ અને મર્મ (Kelavani Karm Ane Marm)

By પ્રવીણ મકવાણા (Pravin Makwana)

$7.00

Description

કેળવણી : કર્મ અને મર્મ (Kelvni : Karm Ane Marm)

કેળવણી પ કોઈની મોનોપોલી ન હોઈ શકે. કેળવણી એ શિક્ષણ નથી. હકીકતમાં શિક્ષણ એ કેળવણીણો એક માર્ગ છે – હિસ્સો પણ છે. કેળવણી તો લાઈફટાઇમ પ્રોસેસ છે. પહેલા શ્વાસથી અંતિમ શ્વાસ સુધીની યાત્રા સ્વયં કેળવણી છે. કેળવણી આપણા જીવતરને ઉછાળે છે – સાર્થક કરે છે. આ પુસ્તકમાં વિદ્વાન કેળવણીકારોના અનુભવો છે, તેમનું ચિંતન છે અને તેમનું માર્ગદર્શન પણ છે. આવા ગ્રંથોનું સમાજ અને રાષ્ટ્રના ઉત્થાન માટે વિશેષ મહત્વ છે.

Additional information

Weight 200 oz
Language

Gujarati

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “કેળવણી : કર્મ અને મર્મ (Kelavani Karm Ane Marm)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *