ક્રોમોઝોમ XY (Chromosome XY)

By ડો. નિમિત ઓઝા (Dr.Nimitt Oza)

$7.00

Description

અસર્જનની પીડામાંથી ઉદ્ભવતી એક કથા
આ એક લવસ્ટોરી છે. તમે ક્યારેય વાંચી ન હોય કે ક્યારેય સાંભળી ન હોય એવી એક લવસ્ટોરી, જે પુરૃષપણાના સીમાડાઓ ઓળંગીને પુરુષજાતને સ્વર્ગની સફર કરાવે છે. આ કથા કાલ્પનિક હોય શકે પરંતુ આ કલ્પનો પુર્ષજાતને એવા સ્તર સુધી લઈ જાય છે. કે જ્યાંથી પાછા ફરવાનું કોઈપણ પુરુષને સ્વીકાર્ય નહીં હોય.
કહેવાય છે કે પ્રસૂતિ પીડા એ જગતની સર્વોચ્ચ પીડા છે, પણ સાથોસાથ એ. સર્જનાત્મક પીડા પણ છે. એ પીડાના અંતે જ જગતની દરેક સ્ત્રી એક નવા જીવને અવતરણ આપવાનો ચમત્કાર સર્જી શકે છે. સ્ત્રીએ સર્જન કરેલો પોતાનો જ એક અંશ, જેની સામે દુનિયાની દરેક પીડા વામણી લાગવા માંડે.
પ્રસૂતિ પીડા જેટલી જ બળવત્તર અને સમાંતર એક બીજી પીડા છે. એ છે કશું પણ સર્જન ન કરી શકવાની પીડા અને એ પીડામાંથી જ આ કથાએ જન્મ લીધો છે. દરેક વ્યક્તિ ચમત્કાર કરી શકવાનું સામર્થ્ય નથી ધરાવતી. પોતાના સમગ્ર જીવન દરમિયાન દુનિયાને કશું પણ નવું ન આપી શક્યાનો રંજ અને અફસોસ, એ દરેકને થતો જ હશે જે
કશું પણ સર્જવામાં નિષ્ફળ રહી છે. પુરૂષ બધું જ કરી શકે છે, એક બાળકને જન્મ આપ્યા સિવાય. અસર્જનની આ
વાસ્તવિક્તા પુરુષને સતત પ્રતિત કરાવે છે કે આ દુનિયા પરનું કોષ્ઠ સર્જન કરી શકવાનો અવસર, આનંદ અને શ્રેય આજીવન તેના ભાગ્યમાં નથી જ.
આ નવલકથા એક પ્રયાસ છે. અત્યાર સુધી વાંઝણી રહેલી ઇચ્છાઓને કલ્પનાઓના હળથી ખેડીને ફળદ્રુપ કરવાનો પ્રયાસ. આજ સુધી ક્યારેય પણ જન્મી ન શકેલી શક્યતાઓને સગર્ભા કરવાનો પ્રયાસ. આ બૌદ્ધિક ઉત્તેજનાનો અતિરેક છે કે સાહસ, એ તો સમય જ કહેશે પરંતુ આ કથા – એ દરેક પુરુષ-સ્ત્રીને સમર્પિત છે. જેઓ સર્જન કરી શકવાનું મહત્ત્વ જાણે છે. આ કથા દ્વારા ભવિષ્યમાં ક્યારેય પણ જો. વાસ્તવિક્તાનું એકાદ બારણું પણ ખૂલશે, તો એ પળ પુરુષજાત માટે ધન્ય ક્ષણ હશે.

Additional information

Weight 292 oz
Language

Gujarati