ગુજરાતનો રાજકીય અને સંસ્કૃતિક ઈતિહાસ ગ્રંથ 4 (Gujaratno Rajkiya Ane Sanskritik Itihaas Part 4)

By સોલંકી કાલ (Solanki Kaal)

$66.19

Description

માધ્યમવર્ગનાં કુટુંબમાં ઉછરતા અને ધર્મના સંસ્કાર પડતા ,હું બાળપણથી જ અત્યંત શરમાળ હતો.નાના નગરના વતની તરીકે મોટા શહેરના, સારી સ્થિતિના ને સુધારેલી રહેણીકરનીવાળા સ્ત્રી-પુરુષોના સંબંધમાં આવતા મારા અંતરમાં સંકોચવૃતિ જામી હતી.છતાં આવી જીવનકથા આટલી વિગતસર હું લખવા કેમ પ્રેરાયો છું એ મારે જન્નાવવું જોઈએ.

Additional information

Weight 6150 oz
Language

Gujarati