ચિંતનની વિસ્તરતી ક્ષિતિજ (…Chintan Ni Vistarti Kshitije…)

By હર્ષલ પી. શાહ (Harshal P.Shah)

$10.37

Description

અંતરની લાગણી છે ક અંતરની અટારીએ ઉભો રહી મારા વિચારશીલ સહયાત્રીઓ સાથે વટ કરું…..અંતર ખોલું. સાત્વિક ચિંતન તનને અને મનનને સ્વસ્થ રાખે છે.ચિંતનનો અવિરતનને પ્રવહ સમસ્ત સમાજની ધરામાં ભળીને વન-ઉપવનને પવ્વાલિત કરતો રહે છે.

Additional information

Weight 415 oz
Language

Gujarati

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ચિંતનની વિસ્તરતી ક્ષિતિજ (…Chintan Ni Vistarti Kshitije…)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *