ચિંતનની વિસ્તરતી ક્ષિતિજ (…Chintan Ni Vistarti Kshitije…)

By હર્ષલ પી. શાહ (Harshal P.Shah)

$10.37

Description

અંતરની લાગણી છે ક અંતરની અટારીએ ઉભો રહી મારા વિચારશીલ સહયાત્રીઓ સાથે વટ કરું…..અંતર ખોલું. સાત્વિક ચિંતન તનને અને મનનને સ્વસ્થ રાખે છે.ચિંતનનો અવિરતનને પ્રવહ સમસ્ત સમાજની ધરામાં ભળીને વન-ઉપવનને પવ્વાલિત કરતો રહે છે.

Additional information

Weight 415 oz
Language

Gujarati