જડે તો જડીબુટ્ટી (Jade To Jadibutti)

By મલ્લિકા ઠાકુર (Mallika Thakkur)

$10.86

Description

વનસ્પતિ વિજ્ઞાનને ઓળખવું હોય તો કુદરત પાસે ,અને જંગલોમાં જવું જરૂરી છે .ત્યાં તમને દરેક વનસ્પતિની ઓળખાણ થાય તે ઉપરાંત કુદરતમાં સાગર વગેરેમાં થતા સાગરિય શંખ ,છીપ ,કોડી મોતી વગેરીની પણ જન થાય . દરેક દેશને પોતપોતાની વનસ્પતિ હોય છે .અને તેના ગુણધર્મો જુદી જ્દી રીતે જોવાય છે. આ પુસ્તકમાં લેખકે ભૂલાઈ ગયેલી આ વનવગડાની સંસ્કૃતને જાગ્રત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે .

Additional information

Weight 360 oz
Language

Gujarati

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “જડે તો જડીબુટ્ટી (Jade To Jadibutti)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *