જવા દઈશું તમને (Dava Daishun Tamane)

By કુન્દનિકા કાપડિયા (Kundanika Kapadia)

$12.61

Description

આ પુસ્તકમાં લેખિકાની ટૂંકી વાર્તાઓ છે .બધી વાર્તાઓમાં સ્ત્રી સન્માનની વાત છે .આપણા સમાજમાં પતિના જીવતા સ્ત્રી મૃત્યુ પામે તો તેને સૌભાગ્યવતી કહેવાય ,પણ લોકોને ખબર નથી કે સૌભાગ્ય એટલે શું ? સૌભાગ્ય તો આ છે .અંતિમ ક્ષણોના આકાશમાં એક નવા સંબંધનું ,નવા પ્રેમનું આમ ઊગવું તે સૌભાગ્ય છે

Additional information

Weight 705 oz
Language

Gujarati