ટર્નિંગ પોઈન્ટ્સ (Turning Points)

By ડો. એ. પી. જે. અબ્દુલ કલામ (Dr. A. P. J. Abdul Kalam)

$7.00

Description

ચેન્નાઈમાં આવેલા અનના યુનિવર્સીટી કેમ્પસમાં એ દિવસ બીજા દિવસોના જેવો જ હતો.મેં ‘વિઝન ટુ મિસન’ વિષય ઉપર વ્યાખ્યાન પૂરો કર્યું હતું, અને વ્ય્યખ્યાનનો સમય એક કલાકથી વધીને બે કલાકનો જેટલો લંબાઈ ગયો હતો. સંસોધાન્ક્ષેત્રે સક્રિય વિદ્યાર્થીઓ સાથે મેં બપોરનું ખાનું લીધું હતુ અને પછી ક્લાસ માં જતો રહ્યો હતો.

Additional information

Weight 455 oz
Language

Gujarati

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ટર્નિંગ પોઈન્ટ્સ (Turning Points)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *