દિલની વાત (Dilni Vaat)

By પન્નાલાલ પટેલ (Pannalal Patel)By પન્નાલાલ પટેલ (Pannalal Patel)

$7.00

SKU gu071
Categories ,

Description

ને કોલેજ -જીવન પણ એનું ઉજ્જવળ હતું તો પછી મુંબઈ જેવા શહેરની એટએટલી છોકરીઓમાંથી કોઈ એકાદીય એના પ્રેમમાં ન પડી? અરે ગોળ બહાર જવાથી એની બુઢી માંનો જીવ દુ:ખાવાનો સવાલ હતો તો એની જ જ્ઞાતિનો ત્યાં ક્યાય તોટોય હતો?’ આ સવાલ તો જેમ બીજા ઓળખીતાઓને તેમ દીનાને પણ ઉઠ્યો હતો.