દેશ ગુજરાત (Desh Gujarat)

By ચંદ્રકાંત બક્ષી (Chandrakant Bakshi)

$11.92

Description

૧૯૪૮માં ગાંધીજીના અવસાન પછી ચાર વર્ષ બાદ બી.બી.સી. એ ગાંધીજી વિષે એક મોટો રેડિયો પ્રોગ્રામ આપવાનું નક્કી કર્યું અને એમની સાથે જીવેલી વ્યક્તિઓના ટૂંકા ઈન્ટરવ્યું સાથે એ પ્રોગ્રામ તૈયાર કર્યો.એ જ વ્યક્તિ વિષે બી.બી.સી. નો આ લાંબામાં લાંબો કાર્યક્રમ હતો.

Additional information

Weight 630 oz
Language

Gujarati

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “દેશ ગુજરાત (Desh Gujarat)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *