નાઝી નરસંહાર (Nazi Narasanhar)

By કુમાર નવાથે (Kumar Navathe)

$7.00

Description

બીજા વિશ્વયુદ્ધની લડાઈમાં જે નરસંહાર થયો તેમાં જાતિ -ધર્મ -દ્વેષની આગમાં દઝાઈને લાખો અભાગી આત્માઓની યાદમાં આ પુસ્તક લખાયું છે .

Additional information

Weight 340 oz
Language

Gujarati

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “નાઝી નરસંહાર (Nazi Narasanhar)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *