નાઝી નરસંહાર (Nazi Narasanhar)

By કુમાર નવાથે (Kumar Navathe)

$6.00

Description

બીજા વિશ્વયુદ્ધની લડાઈમાં જે નરસંહાર થયો તેમાં જાતિ -ધર્મ -દ્વેષની આગમાં દઝાઈને લાખો અભાગી આત્માઓની યાદમાં આ પુસ્તક લખાયું છે .

Additional information

Weight 340 oz
Language

Gujarati