પર્યાયકોશ (Paryay Kosh)

By સૂરજલાલ મોતીલાલ મેહતા (Soorajlal Motilal Mehta)

$29.16

Description

શબ્દચોરસના માત્ર ટાઇમપાસ કોયડા ઉકેલવા માટે જ નહિ, પરંતુ હ્રદયની ઉર્મીઓને સચોટ શૈલીમાં અભીવ્યક્ત કરવાના સર્જનાત્મક કાર્યમાં પણ તે વિશેષ સહાયક બનશે. શબ્દકોશ મોટે ભાગે સર્જકો, વિવેચકો, શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓને ઉપયોગી થાય છે જયારે પર્યાયકોશ તો સૌકોઈને ડગલે ને પગલે ઉપયોગી બને છે.

Additional information

Weight 1500 oz
Language

Gujarati