પોતપોતાની પાનખર: ભાગ 1-2 (Potpotani Pankhar: Part 1-2)

By કાજલ ઓઝા વૈદ (Kaajal Oza Vaidya)

$12.78

Description

કાજલ ઓઝા વૈદ્યની આ વાર્તા બે ભાગમાં લખાયેલી છે .કથામાં કોઈ એક દીકરીની અટવાતી જિંદગીની વાત નથી। પણ આપણે સૌ નાના -મોટા અંશે હિસ્સેદાર છીએ ,માત્ર જીતવા માટે કરવામાં આવતા નિર્ણયો માણસને સતત હરાવતા રહે છે। દરેક દરેક સ્વરૂપે ”પોતપોતાની પાનખર ”આ વાત સાથે જોડાયેલી કથા છે .

Additional information

Weight 220 oz
Language

Gujarati

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “પોતપોતાની પાનખર: ભાગ 1-2 (Potpotani Pankhar: Part 1-2)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *