પ્રેકટીશનર્સ ગાઈડ (Practisionar’s Guide)

By વૈદ્ય બલદેવપ્રસાદ પનારા (Vaidya Baldevprasad Panara)

$13.29

Description

વૈધ શ્રી બળદેવપ્રસાદ પનારાનો જન્મ ધ્રાગંધ્રા , સૌરાષ્ટ્રમાં તા ૨૪-૫-૧૯૩૫ના રોજ થયો હતો. તેમને હાઈસ્કૂલ સુધીનું શિક્ષણ વડોદરામાં અને આયુર્વેદનું શિક્ષણ ભાવનગરમાં પ્રાપ્ત કર્યુ હતું.’૫૮ માં આયુર્વેદ-વિશારદ, D.A.V. વૈદ્યિક સ્નાતક બન્યા. પછી તેમને M.D.H.નો હોમીયો ડીપ્લોમાં પણ મેળવ્યો.

Additional information

Weight 315 oz
Language

Gujarati

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “પ્રેકટીશનર્સ ગાઈડ (Practisionar’s Guide)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *