બાળકનો સર્વાંગી વિકાસ કેમ કરશો? (Balakno Sarvangi Vikas Kem Karsho?)

By રાજુ અંધારીયા (Raju Andhariya)

$6.00

Description

જીવનના પ્રથમ ત્રણ વર્ષોમાં બાળક બુદ્ધિશાળી,કુતુહાલ્પ્રીય,વિશ્વાસસભર અને રચીપૂર્ણ હોય છે.આ એ વર્ષો છે જેના પાયા ઉપર તેના સમગ્ર જીવનની વિકાસ ઈમારતનું સર્જન માં-બાપ,વડીલો અને શિક્ષકો કરી સકે છે.

Additional information

Weight 285 oz
Language

Gujarati