બોડી લેંગવેજ (Bodi Language)

By મનસુખ કાકડિયા (Mansukh Kakadia)

$7.00

Description

પશ્ચિમની ગોરી પ્રજાની એ ખાસિયત છે કે તે દર્રેક બાબતને વિજ્ઞાનની દ્રષ્ટીએ જુએ છે,દરેક બાબતમાં વિજ્ઞાનને જુવે છે,દરેક બાબતમાં વિગ્નાનીકતા બક્ષે છે.

Additional information

Weight 265 oz
Language

Gujarati

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “બોડી લેંગવેજ (Bodi Language)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *