ભૂલેશ્વરમાં ભૂલા પડ્યા (Bhooleshwarman Bhoola Padya)

By તારક મેહતા (Tarak Mehta)

$6.00

Description

તારક મહેતાના હાસ્ય લેખોનો સંગ્રહ .લેખકનું પ્રયોજન વાચકોને મનોરંજન પાડવાનું છે .એમના લેખોમાં કશું ચિંતનાત્મક હોતું નથી એમનું પ્રહસન ”દુનિયાને ઊંધા ચશ્માં ”આજે હિન્દી સીરીયલમાં જામી ગયું છે ..

Additional information

Weight 255 oz
Language

Gujarati