મગરકુંડ , નવરતન , ચતુરીનો ભેદ , ગધ્ધાનાં લાડુ , કંચનનગરી, એક્કાનો ગુલામ , ફુલબળા – ભાગ 1 થી 7(Magarkund, Navratan, Chaturino Bhed, Gaddhana Ladu, Kanchannagari, Ekka No Gulam, Fulbala) – Bhaad 1 to7)

By જીવરામ જોષી (Jivram Joshi)

$23.39

Description

આપણી જૂની લોકકથાઓમાં એવો રસ વહે છે કે તે મોટેરાનું સાહિત્ય હોવા છતાં બાલ- કિશોર વાચકો પણ રસથી વાંચે છે. હવે જૂની લોકકથાનાં મૂલ્ય બદલાયા છે, ત્યારે વર્તમાન જીવનને ઉપયોગી એવી વસ્તુગૂંથણીવાળી આ મૌલિક લોકકથાના રૂપની કહાણી બાલ- કિશોર અને પ્રૌઢ વાચકોને રસતરબોળ કરી શકશે એમાં જરાય શંકા નથી.

Additional information

Weight 950 oz
Language

Gujarati

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “મગરકુંડ , નવરતન , ચતુરીનો ભેદ , ગધ્ધાનાં લાડુ , કંચનનગરી, એક્કાનો ગુલામ , ફુલબળા – ભાગ 1 થી 7(Magarkund, Navratan, Chaturino Bhed, Gaddhana Ladu, Kanchannagari, Ekka No Gulam, Fulbala) – Bhaad 1 to7)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *