મનુષ્ય થવું (Manushya Thavun)

By કુન્દનિકા કાપડિયા (Kundanika Kapadia)

$10.48

Description

જીવનની જુદી જુદી પરિસ્થિતિમાં , વિવિધ મનોભાવોમાં , શ્રધા અને સમર્પણની પળોમાં કે નિરાશા અને શોકની સ્થિતિમાં સાથ અને સામર્થ્ય આપે, દ્ધ્રસ્ટીને અજવાળે અને હ્રદયને આસપાસના વર્તાવરણ થી ઉપર ઊંચકી લે એવી પ્રાથનાઓ વિશિષ્ટ સંગ્રહ.

Additional information

Weight 550 oz
Language

Gujarati

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “મનુષ્ય થવું (Manushya Thavun)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *