મલિન મંતર (Malin Mantar)

By એન.એન.ગોલીબાર (N. N. Golibar)

$7.00

Description

માનસ સારો હોય તો નાયક અને ખરાબ હોય તો પ્રતિનાયક, એવું માનીને ચાલનારા ગુજરાતીઓ સિદ્ધસહત લેખક શ્રી એચ.એન. ગોળીબારને કઈ યાદીમાં મુકે ? ઉતામોતમ સર્જન જેમની નબળાઈ છે.એ સહુને અતીનાયાકની યાદીમાં સમાવવા જોઈએ એવું મારું માનવું છે.

Additional information

Weight 280 oz
Language

Gujarati

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “મલિન મંતર (Malin Mantar)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *