માણો પૂરેપૂરી જિંદગી મધુપ્રમેહ હોય તો પણ (Mano Poorepoori Jindagi Madhuprameh Hoy Topan)

By ગૌતમ દેસાઈ (Gautam Desai)

$7.00

Description

જીવનશેલીના ઝડપથી પરિવર્તન,આરોગ્યવિષયક જગૃક્તામાં ઉભરો અને વધતા ગયેલા અપેક્ષિત આયુષ્યને કારણે મધુપ્રમેહનો વ્યાપ વધ્યો છે એ વિધિની વિચિત્રતા છે.આવતા વર્ષોમાં સારા વિશ્વમાં મધુપ્રમેહના દર્દીઓ સોથી મોટી સંખ્યા ભારતમાં હશે એવું અનુમાન કરવામાં આવે છે.

Additional information

Weight 380 oz
Language

Gujarati

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “માણો પૂરેપૂરી જિંદગી મધુપ્રમેહ હોય તો પણ (Mano Poorepoori Jindagi Madhuprameh Hoy Topan)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *