મુગ્ધાવસ્થાની મૂંઝવણ (Munzavasthani Munzavan)

By ડો.મૃગેશ વૈષ્ણવ (Dr. Mrugesh Vaishnav)

$10.26

Description

જુદી જુદી જાતીય સમસ્યાઓ અનુભવતા દરદીઓની સવારના તેમના દશ વર્ષના અનુભવ પરથી તેમને યુવાનોને જાતીય શિક્ષણ આપવું અત્યંત આવ્શાય્ક લાગ્યું છે. જનસામાન્યને પાયાનું જાતીય જ્ઞાન આપવું એ આપની સંસ્કૃતિ છે.એ સત્યને પ્રસ્થાપિત કરી ડો.વૈષ્ણવ ‘સંદેશ’દૈઇનિક દ્ધારા દર સોમવારે તેમની પ્રગટ થતી કોલમ ‘મુગ્ધાવસ્થાની મૂન્જ્વન ‘.

Additional information

Weight 310 oz
Language

Gujarati

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “મુગ્ધાવસ્થાની મૂંઝવણ (Munzavasthani Munzavan)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *