યુ કેન હીલ યોર લાઇફ (You Can Heel Your Life)

By લુઇસ એલ. હે (Louise L.Hey)

$11.88

Description

યુ કેન હીલ યોર લાઈફ’ આ પુસ્તક એક નવા ઉપસંહાર સાથે લુઇસ એલ. હે. લાવ્યા છે. ને જો તમે થોડી માનસિક કસરત કરવા તૈયાર હો તો ચોક્કસ માનજો કે ગમે તે દર્દ મટી શકે છે’. આ ‘બેસ્ટસેલિંગ’ પુસ્તકે લાખો લોકોની જીદગીને બદલી નાખી છે, એ પણ જાતે જ ખુદની દવા બનીને આપણી તંદુરસ્તી અને સ્વસ્થતા ઉપર આપનું મન કેવી ધારદાર અસરો ઉપજાવી શકે છે તે વાત સુંદર રીતે જણાવતું આ પુસ્તક લોકોની આંખ ખોલો નાખવા માટે સારું સાધન છે. આ પ્રેરણાત્મક પુસ્તકના વિશ્વવિખ્યાત માર્ગદર્શક લુઇસ એલ. હે. આપણને મનઅ શરીરના સંબંધને ખુબ જ ઊંડાણથી સમજાવે છે.આ પુસ્તકમાં વિચારો અને આયોજનો છે જેણે જગતના લાખો લોકોની જીદગીને બદલી નાખી છે. આ જાતે કરી શકાય તેવી માર્ગદર્શિકા તમારી જિંદગીને પણ મૂળથી બદલી નાખશે..

Additional information

Weight 355 oz
Language

Gujarati