લલિતા સહસ્ત્રનામ (Lalita Sahastranam)

By રમેશ વ્યાસ (Ramesh Vyas)

$17.63

Description

લલીતાસહ્ત્ર્નામ તળે માં ભગવતીના એક હજાર નામ. ૧૮૨ ૧/૨ શ્લોકમાં આ નામો આવેલા છે .બ્રહ્માંડ પુરાણના ઉતરખંડમાં ભગવાન હયગ્રીવ અને મહામુની અગત્સ્ય ના સંવાદરૂપે આ સ્તોત્ર પ્રાપ્ત થયું છે. બ્રહ્માંડ પુરાણ મહર્ષિ વેદવ્યાસ રચિત ૧૮ પુરાનોમાંનું અંતિમ પુરાણ એટલે કે ૧૮મું પુરાણ છે.

Additional information

Weight 865 oz
Language

Gujarati