વચ્ચે આડી રાત (Vachhe Aadi Rat)

By પ્રિયકાંત પરીખ (Priyakant Parikh)

$6.00

Description

આ નવલકથા આમ તો સામાજિક રહસ્યકથા છે ,પણ તેની સાથે માનવીય સંબન્ધો ના સંસ્પર્શની સંવેદનશીલ કથા સવિશેષ બની રહે છે.

Additional information

Weight 360 oz
Language

Gujarati