શ્રીમદભગવદ ગીતા:પરમ સુખની પ્રાપ્તિ (Shimad Bhagvadgita: Param Sukhni Prapti)

By દીપક કાશીપુરિયા (Dipak Kashipuriya)

$10.93

Description

શ્રી દીપક કશીપુરીયા લેખક,ચિંતક અને સર્જક છે.’પરમ સુખની પ્રાપ્તિ’ગીતા પરનો તેમનો આ ગ્રંથ અધ્યાત્મચિંતન,સમાંજ્ચીન્તનને બળ પૂરું પાડશે.આપણી શિક્ષણસંસ્થાઓ ગીતા-રામાયણના ગ્રંથથી ચાત્રોમાં સંસ્કાર્ચીન્તન થશે.

Additional information

Weight 290 oz
Language

Gujarati

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “શ્રીમદભગવદ ગીતા:પરમ સુખની પ્રાપ્તિ (Shimad Bhagvadgita: Param Sukhni Prapti)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *