સંતચરિત્રો અને ચિંતન (Santcharitro Ane Chintan)

By સ્વામી સચ્ચિદાનંદ (Swami Satchidanand)

$11.69

Description

Gu 428 [જી યુ ]….
સંતચરિત્રો અને ચિંતન ….
પ્રસ્તૃત પુસ્તકમાં સ્વામીજીએ એવા જ સંતોને લીધા છે જેમની પાસેથી યુગાનુરૂપ પ્રેરણા મળે ,બને ત્યાં સુધી ચમત્કારોને ટાળ્યા છે .લેખકે સંતોના ચરિત્રો કરતા ચિંતનને વધુ મહત્વ આપ્યું છે સંતોના ત્રણ પ્રકાર વર્ણવાયા છે .એક ભજન કરનારા ,બે ,સેવા કરનારા ,અને ત્રીજા સમાજ સુધારા કરનારા .
પુસ્તકનો હેતુ આપણે આપણા સંતોને સમજીએ ,તેમને અનુસરીએ ,બને તેટલા વ્યાપક અને વિશાલ થઈ એ અને ધાર્મિક થવાનું પસંદ કરીએ ..

Additional information

Weight 528 oz
Language

Gujarati

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “સંતચરિત્રો અને ચિંતન (Santcharitro Ane Chintan)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *