સંપૂર્ણ લક્ષ્ય (Sampurna Laksha)

By સરશ્રી તેજપરખીજી (Sirashree Tejparkhiji)

$7.00

Description

તમારા જીવનનું ધ્યેય નક્કી કરવું તે અત્યત આવશ્યક છે. જે ક્ષણે માત્ર તમારું ભવિષ્ય જ નહિ, તમારો વર્તમાન પણ બદલાય છે. તમે જે કાર્ય અત્યારે કરી રહ્યા છો તે અલગ અલગ જ સ્વરૂપ ધડ્ર્ણ કરે છે. તમારું ધ્યેય નક્કી કરવાથી તમારા કાર્યની અગ્રીમતા પણ બદલાય છે.

Additional information

Weight 260 oz
Language

Gujarati

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “સંપૂર્ણ લક્ષ્ય (Sampurna Laksha)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *