સચ બોલે કુત્તા કાટે! (Sach Bole Kutta Kate!)

By તારક મેહતા (Tarak Mehta)

$6.00

Description

સચ બોલે કુત્તા કાટે !’ આ એક હાસ્ય ની સાથી ઘણું કહીદે તેવી નવલકથા છે ગંમત સાથે શીખ મળે તેવું આ નવલ કથા માં બહુજ મસ્ત રીતે આપ્યું છે. જે વાચી ને આનંદ અને રમુજી મળે ને સાથે શીખ પણ મળે છે આ નવલકથામાં ને તારક મહેતા કહે છે કે હાસ્યનું સર્જન અઘરું છે; પણ એમના મગજમાં એ હકીકત ઊતરશે નહિ માનીને મેં કહ્યું, “ગંભીર લખનારા ઘણા છે તેથી હું રમુજી લખું છું !” આટલી ચોખવટ કરીને હું હળવો થઇ ગયો. આ નવલકથા વાંચીને વાચકો પણ હરવા થશે તેવી આશા છે.

Additional information

Weight 255 oz
Language

Gujarati