સફળ લીડરશિપ કેમ ખીલવશો ? (Safal Leedership Kheelvasho?)

By રાજુ અંધારીયા (Raju Andhariya)

$6.00

Description

સફળ લીડરશીપ કેમ ખીલવશો?’ એક લીડર શું છે ? લીડરશીપ શું જન્મજાત હોઈ છે કે પછી કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાની જાતને કેળવીને લીડર બની શકે ? શું અસરકારક લીડરશીપ એક વ્યક્તિમાં ઉદ્દભવે છે કે પછી તેમણે કરેલા કર્યો અને વર્તનમાંથી ઉદ્દભવે છે ? લીડર અને લીડરશીપની વિચારસરણીઓ જૂથના માળખા સાથે સંકળાયેલી બીજી બધી વિચારસરણીઓ કરતાં વધુ વૈવિધ્યપૂર્ણ રીતોથી વર્ણવવામાં આવેલી જોવા મળે છે. સમાજશાસ્ત્રીઓ માટે લીડરનો વિષય હંમેશા આતુરતાવાળો રહ્યો છે. આ પુસ્તક માં આ રીતે લીડરશીપ વિષે બહુજ ખૂબી થી આપ્યું છે જે દરેક ને મદદ રૂપે છે.

Additional information

Weight 165 oz
Language

Gujarati