સફળ લીડરશિપ કેમ ખીલવશો ? (Safal Leedership Kheelvasho?)

By રાજુ અંધારીયા (Raju Andhariya)

$7.00

Description

સફળ લીડરશીપ કેમ ખીલવશો?’ એક લીડર શું છે ? લીડરશીપ શું જન્મજાત હોઈ છે કે પછી કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાની જાતને કેળવીને લીડર બની શકે ? શું અસરકારક લીડરશીપ એક વ્યક્તિમાં ઉદ્દભવે છે કે પછી તેમણે કરેલા કર્યો અને વર્તનમાંથી ઉદ્દભવે છે ? લીડર અને લીડરશીપની વિચારસરણીઓ જૂથના માળખા સાથે સંકળાયેલી બીજી બધી વિચારસરણીઓ કરતાં વધુ વૈવિધ્યપૂર્ણ રીતોથી વર્ણવવામાં આવેલી જોવા મળે છે. સમાજશાસ્ત્રીઓ માટે લીડરનો વિષય હંમેશા આતુરતાવાળો રહ્યો છે. આ પુસ્તક માં આ રીતે લીડરશીપ વિષે બહુજ ખૂબી થી આપ્યું છે જે દરેક ને મદદ રૂપે છે.

Additional information

Weight 165 oz
Language

Gujarati

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “સફળ લીડરશિપ કેમ ખીલવશો ? (Safal Leedership Kheelvasho?)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *