હું મારું સરનામું છું (Hu Maru Sarnamu Chhu)

By હ્યૂ પ્રેથર (Hyu Prethar)

$6.00

Description

હ્યૂ પ્રેથ્રર પરદેશના એક ચિંતક લેખક છે .એમનું પુસ્તક ”નોટ્સ ટુ માઈસેલ્ફ ”નું લેખકે આ પુસ્તકમાં અનુવાદન કર્યું છે .પુસ્તકનું નામ ખુબ જ સૂચક છે .એ આપણને ખુદની તરતપાસ અને તલાશી કરવા પ્રોત્સાહિત કરે છે અને વિચાર કરવા પ્રેરે છે .આ પુસ્તકની મહત્તા એ છે કે આપના આંતર વૈભવનું રમ્ય દર્શન કરાવીને વિભૂતિયોગ રચી આપે છે .

Additional information

Weight 160 oz
Language

Gujarati