હું મારું સરનામું છું (Hu Maru Sarnamu Chhu)

By હ્યૂ પ્રેથર (Hyu Prethar)

$7.00

Description

હ્યૂ પ્રેથ્રર પરદેશના એક ચિંતક લેખક છે .એમનું પુસ્તક ”નોટ્સ ટુ માઈસેલ્ફ ”નું લેખકે આ પુસ્તકમાં અનુવાદન કર્યું છે .પુસ્તકનું નામ ખુબ જ સૂચક છે .એ આપણને ખુદની તરતપાસ અને તલાશી કરવા પ્રોત્સાહિત કરે છે અને વિચાર કરવા પ્રેરે છે .આ પુસ્તકની મહત્તા એ છે કે આપના આંતર વૈભવનું રમ્ય દર્શન કરાવીને વિભૂતિયોગ રચી આપે છે .

Additional information

Weight 160 oz
Language

Gujarati

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “હું મારું સરનામું છું (Hu Maru Sarnamu Chhu)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *