હેરાફેરી (Heraferi)

By એન.એન.ગોલીબાર (N. N. Golibar)

$6.00

Description

દરેક પ્રકારના સાહિત્યનો એક વર્ગ હોય છે. સસ્પેન્સ, ડીટેકટીવ , હોરર , સાહિત્યનો પણ એક વિશાળ વર્ગ છે. વિવેચકોનું ધ્યાન જેમની આ પ્રકારની નવલકથાઓ પર ગયું નથી અથવા તો આંખ આડા કાન કર્યા છે એવા એચ.એન.ગોળીબાર આ વર્ષે (૧૯૯૪-૯૫ના વર્ષમાં)ચાર નવલકથાઓ લઈને આવે છે.

Additional information

Weight 215 oz
Language

Gujarati

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “હેરાફેરી (Heraferi)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *