હોમીઓપથી પ્રાકૃતિક ચિકિત્સા (Homeopathy Prakrutik Chikitsa)

By સરલા સોનાવાલા (Sarala Sonawala)

$11.77

Description

ડો.સરલા સોનાવાલાનો જન્મ મુંબઈમાં ૧૯૨૮મા.શાળાની ઉજ્જવળ કર્કીડી બાદ તુરતજ લગન કરી થાય.વિતામ્બનાઓ અને વિરોધીઓ વચ્ચેની ધેર્યપુર્વક અને અડગ નિશ્ચય થાકી એમને સતત અભ્યાસ ચાલુ રાખ્યો.

Additional information

Weight 575 oz
Language

Gujarati

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “હોમીઓપથી પ્રાકૃતિક ચિકિત્સા (Homeopathy Prakrutik Chikitsa)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *