A Journey – Vikas Gupta – Raga Gaud Sarang

$10.00

Description

No.TrackArtistsDuration
1Raga Gaud Sarang - AlapVikas Gupta12:51
2Raga Gaud Sarang - Jor JhalaVikas Gupta08:01
3Raga Gaud Sarang - Gat in Jhaptaal (10 beats)Vikas Gupta08:23
4Raga Gaud Sarang - Gat in Teentaal (16 beats)Vikas Gupta05:18
5Raga Gaud Sarang - Gat in Drut TeentaalVikas Gupta13:01
6Raga Pilu - AlapVikas Gupta15:09
7Raga Pilu - JorVikas Gupta09:55
8Raga Pilu - Gat in Drut TeentaalVikas Gupta06:03