Shujaat Khan – Raga Shahana Kanada, Pahari

$10.00

Description

No.TrackArtistsDuration
1Raga Sahana Kanada - Alap, Jor and JhalaShujaat Khan29:47
2Raga Sahana Kanada - Vilambit Gat in EktalShujaat Khan11:46
3Raga Sahana Kanada - Drut Gat in TintalShujaat Khan14:48
4Raga Sahana Kanada - Drut Gat in TintalShujaat Khan17:01