Selected Category

Bhalyakaka(Marathi)[Ebook]

Bhalyakaka(Marathi)[Ebook]

Bhalyakaka(Marathi)[Ebook]
Bhalyakaka(Marathi)[Ebook]

About the Book

'भल्याकाका' मध्ये एक वेगळाच रचनाविष्कार तेंडूलकर स्वीकारतात. पूर्वीच्या संस्थानात सेनापती असलेला आणि वर्तमानात पोळीचे हवालदार असलेला भल्याकाका. मनाने, अनुभवाने दोन्ही काळात कसा जगतो त्याचे प्रत्ययकारी चित्रण आहे.

ISBN-13 9788171858781ISBN-10 8171858783Pages 88 Publication Date
Author Vijay Tendulkar Publisher Popular Prakashan Language Marathi Category New Releases FormatElectronic
    Rating
  •   1   2   3   4   5  

Customer Reviews

    Be a First Person to Review this Book.
Write a review
Feedback