Selected Category

Asarkarak Homeopathy[ebook]

અસરકારક હોમીઓપથી (Asarkarak Homeopathy[ebook])

Asarkarak Homeopathy[ebook]
Asarkarak Homeopathy[ebook]

About the Book

હોમોયોપેથિક પુસ્તકો લખવાનું વિશેષ પ્રયોજન સમાજમાં હોમિયોપેથી વિષેની જીજ્ઞાસા ધરાવનાર મેડિકલ સ્ટુડન્ટસ તથા નોન-મેડીકલ વર્ગને સાચી માહિતી મળે તે છે. તથા હોમિયોપેથી ચિકિત્સાની વિશિષ્ટતા, તેના વિષે સમાજમાં ઈરદપુર્વક ફેલાવતી ગેરસમજો દુર કરી અને વિસ્તાર-મર્યાદા લોકો સમક્ષ મુકવાનો હે તું છે આ ' હોમિયોપેથી' પુસ્તક હઠીલા અને અસાધ્ય રોગો માટે બહુ જ અસરકારક ઉપયોગી પુસ્તક છે.

ISBN-13 9788177903430ISBN-10 -Pages 88 Publication Date
Author B.M.Vithalani Publisher Pravin Prakashan Language Gujarati Category New Releases FormatElectronic
    Rating
  •   1   2   3   4   5  

Customer Reviews

    Be a First Person to Review this Book.
Write a review
Feedback