Selected Category

Shri Adhyatma Ramayan

श्री अध्यात्म रामायण (Shri Adhyatma Ramayan)

Shri Adhyatma Ramayan
Shri Adhyatma Ramayan

About the Book

या ग्रंथाचे वैशिष्ठ्य म्हणजे यात श्रीरामांच्या चरणचिन्हांचे चिंतन केले आहे. श्रीरामांच्या उजव्या पायात जी २४ चरणचिन्हे आहेत, ती जानकीच्या डाव्या पायात आहेत व श्रीरामाच्या डाव्या पायात जी चरणचिन्हे आहेत ती जानकीच्या उजव्या पायात आहेत. या ग्रंथाचे वैशिष्ठ्य म्हणजे यात श्रीरामांच्या चरणचिन्हांचे चिंतन केले आहे..

ISBN-13 9788192335636 ISBN-10 - Pages 322 Publication
Author पुष्पा जोशी (Pushpa Joshi) Publisher Keshav Bhikaji Dhawale Language Marathi Category Religion FormatPaperback
    Rating
  •   1   2   3   4   5  

Goodreads Customer Reviews