Selected Category

Sarth Dashopnishad

सार्थ दासोपनिषद (Sarth Dashopnishad)

Sarth Dashopnishad
Sarth Dashopnishad

About the Book

वेद, ब्राह्मणे, आरण्यके व उपनिषदे हा वैदिक वाङ्मयाचा क्रम आहेउपनिषदात तत्त्वज्ञान  सांगितले आहे प्रमुख उपनिषदे दहा आहेत. , केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, तैत्तिरिय, छांदोग्य आणि बृहदारण्यक अशी १० उपनिषदे या पुस्तकात साविस्तर अर्थासह दिली आहेत.

ISBN-13 849891007350 ISBN-10 - Pages 280 Publication
    Rating
  •   1   2   3   4   5  

Customer Reviews

    Be a First Person to Review this Book.
Write a review