Selected Category

Yathartha Geeta

यथार्थ गीता (Yathartha Geeta)

Yathartha Geeta
Yathartha Geeta

About the Book

गीतेच्या पुस्तकामध्ये प्रत्येक श्र्लोकाचा अर्थ दिलेला असतो त्यामुळे फारशा उत्सुकतेने वाचण्याची इच्छा क्वचितच होताना दिसते. गीतेवरील प्रवचने सुद्धा तेवढ्या काळापर्यंत गुंतवून ठेवतात, असाच अनुभव आहे. हे लक्षात घेऊन श्र्लोकांच्या मराठी भाषांतराचे संकलन करून साधारण गोष्टी रूपात वाचकांसमोर मांडले आहे. 

ISBN-13 9789382259107 ISBN-10 - Pages 63 Publication
    Rating
  •   1   2   3   4   5  

Customer Reviews

    Be a First Person to Review this Book.
Write a review