Selected Category

Meghvrushti

मेघवृष्टी (Meghvrushti)

Meghvrushti
Meghvrushti

About the Book

मेघवृष्टी- नारायण पाटणकर यांनी "संतकृपा"हीच ती दयाद्र, सुकोमल, करुणागंधीत मेघवृष्टी आहें. संतांनी आपला उपदेश सर्वांसाठी अत्यंत दयाघन सहृदयतेने केला आहें. संत तुकाराम महाराज तर "मेघवृष्टी उपदेशावे" असे अत्यंत स्पष्टतेने सांगतात हि. याच मेघवृष्टीचा उपोद्घात "मेघवृष्टी"पुस्तकाच्या निमित्ताने सांगीतले आहें.

ISBN-13 B00NF2ZJXIISBN-10 -Pages 299 Publication Date
    Rating
  •   1   2   3   4   5  

Customer Reviews

    Be a First Person to Review this Book.
Write a review
Feedback